Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a

Rejestracje

Szybkie odświeżanie

OTWARTE
NIEAKTYWNE
I seria I tury, od: 2017-06-01 21:30:00, do: 2017-06-06 23:59:00, limit wydanych żetonów: 78xPS-SP , tura z giełdą
II seria I tury, od: 2017-06-22 21:30:00, do: 2017-07-02 23:59:00, limit wydanych żetonów: 63xPS-SP
I seria II tury, od: 2017-09-08 21:30:00, do: 2017-09-14 23:59:00, limit wydanych żetonów: 63xPS-SP
II seria Ii tury, od: 2017-09-22 21:30:00, do: 2017-09-25 23:59:00, limit wydanych żetonów: 63xPS-SP
I seria I tury, od: 2017-06-01 21:30:00, do: 2017-06-06 23:59:00, limit wydanych żetonów: 105xPS-FAK , tura z giełdą
II seria I tury, od: 2017-06-22 21:30:00, do: 2017-07-02 23:59:00, limit wydanych żetonów: 113xPS-FAK
I seria II tury, od: 2017-09-08 21:30:00, do: 2017-09-14 23:59:00, limit wydanych żetonów: 113xPS-FAK
II seria II tury, od: 2017-09-22 21:30:00, do: 2017-09-25 23:59:00, limit wydanych żetonów: 113xPS-FAK
I tura, od: 2017-05-30 21:00:00, do: 2017-06-28 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xLEK
II tura, od: 2017-07-05 21:00:00, do: 2017-07-07 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xLEK
1st round, od: 2016-12-08 21:00:00, do: 2016-12-12 23:59:00, limit wydanych żetonów: 8xPS-FAK-EN , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
2nd round, od: 2016-12-15 21:00:00, do: 2016-12-19 23:59:00, limit wydanych żetonów: 105xPS-FAK-EN , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
3rd round, od: 2017-01-18 21:00:00, do: 2017-01-24 23:59:00, limit wydanych żetonów: 105xPS-FAK-EN , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
4th round, od: 2017-01-30 21:00:00, do: 2017-02-01 23:59:00, limit wydanych żetonów: 105xPS-FAK-EN , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
1st round, od: 2016-12-08 21:00:00, do: 2016-12-12 23:59:00, limit wydanych żetonów: 78xPS-SP-EN , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
2nd round, od: 2016-12-15 21:00:00, do: 2016-12-19 23:59:00, limit wydanych żetonów: 78xPS-SP-EN , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
3rd round, od: 2017-01-18 21:00:00, do: 2017-01-24 23:59:00, limit wydanych żetonów: 78xPS-SP-EN , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
4th round, od: 2017-01-30 21:00:00, do: 2017-02-01 23:59:00, limit wydanych żetonów: 78xPS-SP-EN , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
1st round, od: 2017-06-08 21:00:00, do: 2017-06-13 23:59:00, limit wydanych żetonów: 8xPS-FAK-EN , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
2nd round, od: 2017-06-20 21:00:00, do: 2017-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 77xPS-FAK-EN , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
3rd round, od: 2017-09-12 21:00:00, do: 2017-09-14 23:59:00, limit wydanych żetonów: 77xPS-FAK-EN , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
4th round, od: 2017-09-18 21:00:00, do: 2017-09-20 23:59:00, limit wydanych żetonów: 77xPS-FAK-EN , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
1st round, od: 2017-06-08 21:00:00, do: 2017-06-13 23:59:00, limit wydanych żetonów: 78xPS-SP-EN , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
2nd round, od: 2017-06-20 21:00:00, do: 2017-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 78xPS-SP-EN , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
3rd round, od: 2017-09-12 21:00:00, do: 2017-09-14 23:59:00, limit wydanych żetonów: 78xPS-SP-EN , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
4th round, od: 2017-09-18 21:00:00, do: 2017-09-20 23:59:00, limit wydanych żetonów: 78xPS-SP-EN , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
Zapisy na egzaminy w sesji jesiennej r. ak. 2016/17, od: 2017-07-10 21:00:00, do: 2017-08-21 23:59:00, limit wydanych żetonów: 1xEGZ-JO
Zapisy na kursy repetytoryjne z języków obcych, od: 2017-07-11 21:00:00, do: 2017-08-17 23:59:00, limit wydanych żetonów: 10xKURS
I tura rejestracji na lektoraty w semestrze letnim 2016/2017, od: 2017-02-02 21:00:00, do: 2017-02-22 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xLEK , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
Zapisy na lektoraty dla studentów niestacjonarnych, od: 2017-02-02 21:00:00, do: 2017-02-22 23:59:00, limit wydanych żetonów: 90xLEK , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
I tura zapisów na lektoraty (grupy dedykowane i otwarte) w semestrze zimowym 2017/2018, od: 2017-06-01 21:00:00, do: 2017-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK , tura z giełdą
II tura zapisów na lektoraty (wszystkie grupy) w semestrze zimowym 2017/2018, od: 2017-09-21 21:00:00, do: 2017-10-03 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK
UWAGA! dodatkowa tura zapisów na lektoraty ( zapisy na drugi lektorat) w semestrze zimowym 2017/2018, od: 2017-10-05 21:00:00, do: 2017-10-07 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xLEK
III tura zapisów na lektoraty (korekty) w semestrze zimowym 2017/2018, od: 2017-10-20 21:00:00, do: 2017-10-24 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xLEK
Zapisy na lektoraty dla studentów niestacjonarnych w roku akad. 2017/18, od: 2017-09-23 21:00:00, do: 2017-10-15 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura, od: 2017-11-05 21:00:00, do: 2017-11-13 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
Rejestracja na intensywne kursy językowe lato 2017, od: 2017-05-30 21:00:00, do: 2017-06-28 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK
II tura rejestracji, od: 2017-06-29 21:00:00, do: 2017-07-02 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xLEK
I tura zapisów na przedmioty ogólnouniwersyteckie (grupy dedykowane i otwarte), od: 2017-06-05 21:00:00, do: 2017-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xOG , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura zapisów na przedmioty ogólnouniwersyteckie, od: 2017-09-04 21:00:00, do: 2017-10-16 23:59:00, limit wydanych żetonów: 300xOG , tura z giełdą
I tura zapisów na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne w sem. letnim 2016/17(do grup dedykowanych), od: 2016-12-07 21:00:00, do: 2016-12-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 150xPED , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura zapisów na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne w sem. letnim 2016/17 (do grup dedykowanych), od: 2017-01-12 21:00:00, do: 2017-02-01 23:59:00, limit wydanych żetonów: 150xPED , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
III tura zapisów na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne w sem. letnim 2016/17, od: 2017-02-02 21:00:00, do: 2017-02-28 23:59:00, limit wydanych żetonów: 210xPED
tura zapisów na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne w sem. zimowym 2016/17 (do grup dedykowanych), od: 2016-06-08 21:00:00, do: 2016-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 150xPED , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura zapisów na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne w sem. zimowym 2016/17 (do grup dedykowanych), od: 2016-09-07 21:00:00, do: 2016-09-20 23:59:00, limit wydanych żetonów: 150xPED , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
III tura zapisów na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne w sem. zimowym 2016/17 (wszystkie grupy), od: 2016-09-21 21:00:00, do: 2016-10-09 23:59:00, limit wydanych żetonów: 210xPED
I tura zapisów na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne w sem. zimowym 2017/18 (do grup dedykowanych), od: 2017-06-07 21:00:00, do: 2017-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 150xPED , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura zapisów na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne w sem. zimowym 2016/17 (do grup dedykowanych), od: 2017-09-06 21:00:00, do: 2017-09-20 23:59:00, limit wydanych żetonów: 150xPED , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
III tura zapisów na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne w sem. zimowym 2016/17 (wszystkie grupy), od: 2017-09-21 21:00:00, do: 2017-10-09 23:59:00, limit wydanych żetonów: 210xPED
Rejestracja 1/3, od: 2017-09-25 09:00:00, do: 2017-09-28 10:00:00, limit wydanych żetonów: 60xPOL
Rejestracja 2/3, od: 2017-09-28 12:00:00, do: 2017-10-05 10:00:00, limit wydanych żetonów: 60xPOL
Rejestracja 3/3, od: 2017-10-05 12:00:00, do: 2017-10-09 09:00:00, limit wydanych żetonów: 60xPOL
Rejestracja 1/3, od: 2017-09-25 09:00:00, do: 2017-09-28 10:00:00, limit wydanych żetonów: 120xOGP
Rejestracja 2/3, od: 2017-09-28 12:00:00, do: 2017-10-05 10:00:00, limit wydanych żetonów: 120xOGP
Rejestracja 3/3, od: 2017-10-05 12:00:00, do: 2017-10-09 09:00:00, limit wydanych żetonów: 120xOGP
I seria I tury, od: 2016-12-01 21:30:00, do: 2016-12-11 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xPS-FAK
II seria I tury, od: 2016-12-26 21:30:00, do: 2016-12-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xPS-FAK
I seria II tury, od: 2017-01-13 21:30:00, do: 2017-01-25 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xPS-FAK
II seria II tury, od: 2017-02-03 21:30:00, do: 2017-02-07 23:59:00, limit wydanych żetonów: 120xPS-FAK
I seria I tury, od: 2016-12-01 21:30:00, do: 2016-12-11 23:59:00, limit wydanych żetonów: 63xPS-SP
II seria I tury, od: 2016-12-26 21:30:00, do: 2016-12-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 63xPS-SP
I seria II tury, od: 2017-01-13 21:30:00, do: 2017-01-25 23:59:00, limit wydanych żetonów: 63xPS-SP
II seria II tury, od: 2017-02-03 21:30:00, do: 2017-02-07 23:59:00, limit wydanych żetonów: 63xPS-SP
I seria I tury, od: 2016-06-01 21:30:00, do: 2016-06-12 23:59:00, limit wydanych żetonów: 78xPS-SP , tura z giełdą
II seria I tury, od: 2016-06-22 21:30:00, do: 2016-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 63xPS-SP
I seria II tury, od: 2016-09-03 21:30:00, do: 2016-09-11 23:59:00, limit wydanych żetonów: 63xPS-SP
II seria II tury, od: 2016-09-23 21:30:00, do: 2016-09-27 23:59:00, limit wydanych żetonów: 63xPS-SP
I tura, od: 2016-09-30 21:00:00, do: 2016-10-02 23:59:00, limit wydanych żetonów: 118xPS-FAK
I tura, od: 2017-09-14 21:00:00, do: 2017-09-21 23:59:00, limit wydanych żetonów: 30xWF , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
II tura, od: 2017-09-25 21:00:00, do: 2017-10-01 23:59:00, limit wydanych żetonów: 30xWF , tura przeznaczona dla grup dedykowanych , tura z giełdą
III tura, od: 2017-10-04 21:00:00, do: 2017-10-08 23:59:00, limit wydanych żetonów: 60xWF , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
Pierwsza tura, od: 2016-12-13 21:30:00, do: 2016-12-18 23:59:00, limit wydanych żetonów: 80xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
Druga tura, od: 2017-01-23 21:30:00, do: 2017-01-29 23:59:00, limit wydanych żetonów: 80xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
Rejestracja na Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria, od: 2016-06-17 21:30:00, do: 2016-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 80xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
Rejestracja na Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria, od: 2016-09-13 21:30:00, do: 2016-09-28 23:59:00, limit wydanych żetonów: 80xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
Rejestracja na Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria, od: 2016-10-01 08:00:00, do: 2016-10-02 23:59:00, limit wydanych żetonów: 80xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
I tura, od: 2017-06-12 21:30:00, do: 2017-06-30 23:59:00, limit wydanych żetonów: 80xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
II tura, od: 2017-09-11 21:30:00, do: 2017-09-17 23:59:00, limit wydanych żetonów: 80xWPIA-SPEC , tura przeznaczona dla grup dedykowanych
I tura, od: 2018-01-23 21:00:00, do: 2018-02-05 23:59:00, limit wydanych żetonów: 90xWUM